Privacyverklaring

Privacyverklaring

 

Dit is de privacyverklaring van Surfcast Flanders vzw. , gevestigd te Braamstraat 181b – 2900 Schoten, ingeschreven in het Belgisch Staatsblad

onder nummer 822.641.162

 

Bewust of onbewust deelt U persoonsgegevens met ons.

Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met Uw persoonsgegevens.

Daarom hebben wij in deze verklaring voor U uiteengezet hoe wij met Uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten U heeft.

Heeft U vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel Uw vraag dan gerust per e-mail aan: centuryformula@hotmail.com        

 

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van U verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

 

Doel Welke persoonsgegevens Grondslag Bewaartermijn Ontvangers

 

         
Administratie ·   Voornaam

·   Achternaam

·   Adres

·   Geboortedatum

·   Telefoonnummer

·   E-mail adres

·   Bankgegevens

·   Geslacht

·   Rijksregisternr.

Uitvoering van het lidmaatschap Gedurende de looptijd van het lidmaatschap en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar. ·    Bestuur

 

Versturen digitale berichten. ·   Voornaam

·   Achternaam

·   E-mailadres

 

Uitvoering van het lidmaatschap

 

Zolang als men aangemeld is als lid. NVT
Ter benadering na beëindiging lidmaatschap. Bijvoorbeeld voor een reünie of bijzondere gebeurtenis. ·   Voornaam

·   Achternaam

·   Adres

·   Telefoonnummer

·   E-mail adres

 

Toestemming Zolang als de toestemming niet is ingetrokken. NVT

 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder Uw toestemming verstrekt Surfcast Flanders vzw. Uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van het lidmaatschap die Surfcast Flanders vzw. met U heeft, tenzij Surfcast Flanders vzw. wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden.

In bovenstaande tabel treft U een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

 

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht Surfcast Flanders vzw. te verzoeken om inzage in Uw persoonsgegevens (tenzij Surfcast Flanders vzw. op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om Uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen.

U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren en indien U wenst dat Uw gegevens verwijderd worden, zal Surfcast Flanders vzw. deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van Surfcast Flanders vzw. hebben ontvangen.

 

Beveiliging persoonsgegevens

Surfcast Flanders vzw. treft passende maatregelen om Uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking.

Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot Uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

 

Minderjarigen

Indien U zich als minderjarige wenst te registreren dient U hiertoe expliciete toestemming van Uw ouder of voogd te overleggen.

 

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten.

Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van Surfcast Flanders vzw.

Andere websites kunnen hun eigen privacy beleid hanteren.             

Surfcast Flanders vzw. raadt U aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

 

Wijziging van het privacy beleid

Surfcast Flanders vzw. past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden.

Op de websites zal steeds de meest recente versie van onze Privacyverklaring worden opgenomen.

Surfcast Flanders vzw. raadt U dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen en bij belangrijke wijzigingen zal Surfcast Flanders vzw. er alles aan doen U per e-mail en via onze website te informeren.

 

Contactgegevens

Indien U vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of Surfcast Flanders wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van Uw persoonsgegevens, kunt U contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke:        Voorzitter Surfcast Flanders vzw. – Dhr.Moeskops.D.

E-mail:                          centuryformula@hotmail.com.

 

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij U ook graag verder als U een klacht heeft over de verwerking van Uw persoonsgegevens.

Op grond van de AVG heeft U bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van Uw persoonsgegevens.

U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.