Regels voor de Light line wedstrijd op 21 & 22 juli 2018

7,5 gram
Hoofdlijn 0,18 mm
Voorslag 0,25 mm fluo
Hengel max 2,4 meter
Enkel handig werpen

18 gram
Hoofdlijn 0,25 mm
Voorslag 0,35mm fluo
Hengel vrij
Reel of molen vrij
Tweehandig werpen

50,75 en 100 gram

Hoofdlijn 0,25 mm
Voorslag 0,65 mm fluo verplicht
Hengel vrij molen of reel vrij